Website  Concertcommissie          2017 Koepelkerk-Smilde

Copyright ©   2019   Concertcommissie Koepelkerk-Smilde

Startpagina. Koepelkerk. Orgel. Concerten. Activiteiten. PKN-Smilde. Contact.
Het van Oeckelen-orgel  in de Koepelkerk te Smilde

Op zondag 26 december 1841 werd het orgel in deze achtkantige Koepelkerk officieel in gebruik genomen. De bouwer was Petrus van Oeckelen. Een bedrag van f 1000,- was door Katharina Henderika Rebenscheijdt (overleden te Smilde op 7 juli 1815) gelegateerd om gebruikt te worden als startkapitaal voor het realiseren van een orgel in de kerk van Smilde. Het uiteindelijke bedrag voor het orgel bedroeg een totaal van f 5300,-

De orgelmakers Flentrop kregen in 1955 opdracht tot restauratie van het orgel onder advies van Dr. M.A. Vente. Bij deze restauratie werden de windladen geheel hersteld. Hoewel aanvankelijk het plan was de tongen van Trompet en Fagot te vervangen, besloot men de bestaande tongen weer zo goed als mogelijk bruikbaar te maken. Van de Vox Humana werden de doorslaande tongen door opslaande vervangen en de kelen vernieuwd. Op het Bovenwerk werd een Carillon 2-3 sterk geplaatst.

Op vrijdag 26 juni 1998 is het orgel opnieuw opgeleverd na een deelrestauratie die in hetzelfde voorjaar plaatsvond. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de Fa. Flentrop, adviseur was Jan Jongepier.
De tongwerken, Trompet en Fagot, zijn geherintoneerd terwijl de Vox Humana in oude staat, d.w.z. met doorslaande tongen, is teruggebracht. Tevens zijn de klavieren en de windvoorziening hersteld. Ook zijn de slepen van alle tongwerken en mixtuur vervangen.

De restauratie van de Vox Humana is na grondig onderzoek in het begin van 2002 door Jan Jongepier en een deskundige van monumentenzorg als mislukt aangemerkt. Dit gehele register is voorlopig  vervangen door een  Dulciaan 8'. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2005 afgerond. Dit uit ± 1850 stammende register, herkomst tot op heden nog onbekend, komt uit de Kapelkerk te Alkmaar.
De oorspronkelijke Vox Humana is in de orgelkas opgeslagen. Indien de kennis, inzichten en voortschrijdende technieken in een later stadium zullen zijn geoptimaliseerd, zal alsnog een poging ondernomen worden dit historische register in de toekomst opnieuw te reconstrueren.

De complete geschiedenis staat op deze pagina.

Informatie over andere orgels in Drenthe vindt u op: www.orgelsindrenthe.nl.